Solengen

Princip fungování fotovoltaické elektrárny

Princip fungování:

– Sluneční energie se v fotovoltaických panelech přeměňuje na energii elektrickou.

– Střídač převede stejnosměrnou energii panelů na střídavou potřebnou pro dům.

– Současně střídač kontroluje toky v domě. Primárně napájí domácí spotřebiče.

– Jakmile výroba převýší spotřebu domu začnou se nabíjet baterie.

– Když zajde slunce začne být dům napájen z baterií.

– V okamžiku vybití baterií se dům přepne na distribuční síť.

 

Dům je stále připojen k distribuční síti. 

– Nestačí-li domu energie z elektrárny, potom použije energii z sítě.

– Jakmile vyrábíte více než spotřebujete, můžete prodávat energii dodavateli.

Základní části elektrárny

Schéme fotovoltaické elektrárny
fotovoltaické panely

Fotovoltaický panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články měnícími elektromagnetickou energii světla v energii elektrickou. Nejpoužívanějším materiálem pro výrobu článků je dnes polykrystalický nebo monokrystalický křemík. Polykrystalický křemík má výhodu nižších výrobních nákladů a vyšší účinnosti při nižší intenzitě záření. Účinnost těchto článků se pohybuje okolo 15-17 %. Výhodou monokrystalického křemíku je vyšší účinnost při vyšších intenzitách záření. Námi dodávané monokrystalické fotovoltaické panely mají vynikající účinnost 20,7%.

DC vedení

Stejnosměrné (DC) vedení se skládá z panelů seřazených do série a vytvářejících takzvaný "string". Řazením panelů do série se sčítá napětí jednotlivých panelů. Pro správné fungování elektrárny je nutné projektovat celkové napětí stringu v rozmezí od 200 V do 1 000 V. Vedle sebe je tak nutné umístit (propojit) alespoň 5 panelů.

Střídač převádí stejnosměrný proud vyrobený fotovoltaickými panely na proud střídavý. Současně řídí toky energie uvnitř domu. Elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickými panely dodává nejdříve domácím spotřebičům, přebytky energie ukládá do baterie. Nevyrobí-li panely dostatek energie, použije energie distribuční sítě. Celý proces je plně automatický.

Baterie fotovoltaické elektrárny

Baterie je připojena k naprosté většině našich elektráren. Slouží hlavně k ukládání přebytků energie vyrobené během dne elektrárnou. Takto uloženou energii lze čerpat v době, kdy fotovoltaické panely již nevyrábí energii nebo došlo k výpadku distribuční sítě.

Domovní rozvaděč

Domovní rozvaděč již máte, obsahuje všechny jistící prvky Vaší domovní elektroinstalace. Pro správnou funkci elektrárny je nutné propojit střídač vyrábějící elektrickou energii s Vaším domovním rozvaděčem. Energie tak může být dodávána střídačem nebo z distribuční soustavy, když Vaše elektrárny již nevyrábí.

Čtyřkvadratní domovní elektroměr Vám namontuje pracovník distribuční společnosti po zprovoznění elektrárny. Tento typ elektroměru umožňuje měřit tok energie oběma směry. Díky ovládacím prvkům v rozvaděči má distributor možnost vzdáleného vypnutí Vaší elektrárnu. Povinností instalační firmy je propojit střídač s elektroměrovým rozvaděčem.

Používáme osvědčené komponenty

AEG panel450
AEG panel 450 Wp
Střídač Solax
Střídač Solax G4
Baterie Solax
Baterie Solax Triple power T30 a T58

Velkoformátové monokrystalické panely AEG kombinují nejmodernější technologii s vysokou spolehlivostí.

Produktová záruka 15 let. Lze rozšířit na 20 let.

Čtvrtá generace hybridních asymetrických střídačů s vysokou účinností. Automatické přepnutí (<10 ms) na záložní systém v případě výpadku distribuční sítě.  

Produktová záruka 10 let. 

TRIPLE Power T30 (modul 3,1 kWh) a T58 (modul 5,8 kWh) jsou LFP baterie s extrémně vysokou životností. Možno rozšířit na 4 moduly (T30:12,4kWh; T58:23,2kWh).

Produktová záruka 10 let. 

Panely je možné umístit na téměř jakýkoliv typ střechy

Při montáži používáme osvědčené konstrukce českého výrobce KRAJICZECH

Keramická, betonová taška
Keramická, betonová taška
Tašky bobrovky
Tašky bobrovky
Plechová trapézová střecha
Plechová trapézová střecha
Falcovaná krytina
Falcovaná krytina
Plechová, eternitová, břidlicová krytina
Plechová, eternitová, břidlicová krytina
Panely plochá střecha
Plochá střecha

Vždy používáme panely s černým rámem

Životnost panelů je desítky let. Celou dobu Vás bude elektrárna reprezentovat. Proto raději volíme panely s nenápadnější černým rámem.

Panel AEG s černým rámem
Děčín - 20 panelů
Panel AEG s černým rámem
Praha 5 - 18 panelů
Panel AEG s černým rámem
Satalice - 18 panelů

Střídač a baterie umístíte kdekoliv

Střídač a baterie vyžadují suché, nemrznoucí místo. Jejich velikost Vám umožní je umístit téměř kdekoliv v domě.

Solax Power G4 + baterie Triple Power
Mladá Boleslav 10kW+11,5kWh
Solax Power G4 + baterie Triple Power
Ústí n. Labem 10kW+17,3kWh
Solax Power G4 + baterie Triple Power
Klatovy 10kW+11,5kWh
Solax Power G4 + baterie Triple Power
Vlkonice 10kW+11,5kWh

Nejčastější dotazy ohledně realizace

Nemám střechu na jih. Má fotovoltaika pro mě smysl?

Názor na orientaci střechy se postupně vyvíjí. Jestliže dříve byla jednoznačná preference jižní orientace, dnes jsou běžně využívány střechy i s západní a východní orientací. Elektrárna vyrábí nejvíce energie ráno a večer, kdy je domácí spotřeba nejvyšší.  

Kolik času je potřeba na stavbu elektrárny

Elektrárnu obvykle postaví parta dvou elektrikářů a dvou "střechařů" během jednoho až dvou dnů.

Bude se při stavbě bourat?

Standardně je většina elektroinstalace vedena lištami. Výjimkou jsou pouze průrazy stěnou při přechodu mezi místnostmi nebo do domu. Naši pracovníci mají vysavač a nečistoty vždy po sobě uklidí.