Solengen

S námi máte dotaci "Nová zelená úsporám" jistou

Nová-zelená-úsporám garantujeme dotaci na fotovoltaickou solární elektrárnu
dotace na fotovoltaické elektrárny

Dotace jsou dostupné pro většinu domácnosti

Stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty

Obytná část zemědělské usedlosti (statku) splňující definici bytu

Stavba určená pro rodinnou rekreaci s popisným číslem, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení. Nutný trvalý pobyt 24 měsíců před podáním žádosti

Bytové domy s řadově uspořádanými bytovými jednotkami

Výše dotace může pokrýt až 50% nákladů

Na elektromobilitu až 60 000 Kč

Na fotovoltaiku až 200 000 Kč

Zajistíme dotaci na připojení elektromobilu
Garantujeme dotaci na fotovoltaickou solární elektrárnu

Dále můžete žádat o bonusy

Pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením podpor o 10 %.

Kombinační bonus

Bonus 10 000 Kč je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Na posudek

Fixní podporu 5 000 Kč za odborný posudek k fotovoltaické elektrárně.

Orientační výpočet dotace pro Vaší elektrárnu

Dotazy ohledně dotací

Mohu dostat dotaci na chatu nebo chalupu?

Rozhodující je jak je nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí. Jestliže je uvedena jako rodinný dům, můžete dotaci dostat.

Mohu dostat dotaci na více rodinných domů, které vlastním?

Ano, dotaci můžete dostat na více rodinných domů. Celková výše dotace je ohraničena částkou 2 mil. Kč.