Solengen

Nová zelená úsporám light - 90 000 Kč na ohřev vody

V Nové zelené úsporám Light odstartoval příjem žádostí o dotace na fotovoltaické (solární) systémy pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. Nově můžete žádat o dotace ve výši 90 tisíc korun na vybudování fotovoltaického systému na ohřev vody.

Podporovány jsou systémy na ohřev teplé vody, jelikož se významnou měrou podílí na spotřebě elektřiny v domácnostech. V případě průměrné domácnosti se jedná okolo 2 000 kWh za rok. 

Kdo má na dotaci nárok

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň::

– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně1, nebo

– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

NZU light ohřev vody

Pro získání dotace v plné výši stanovil Státní fond životního prostředí minimální požadavky na systém v tomto rozsahu:

NZU light dotace

Naše doporučení

Naši zákazníci preferují jednoduchý systém pro ohřev vody nebo malou elektrárnu pro pokrytí běžné spotřeby elektrické energie v domácnosti.

SOLÁRNÍ OHŘEV VODY

Pomocí fotovoltaiky ohřejete vodu pro každodenní potřebu v domě

4 ks panelů výkonu 460 Wp

Ohřev pomocí AZ Water střídače

Stávající zásobník TUV min 105 l

Cena: 0 Kč

MALÁ ELEKTRÁRNA

Pokryjete základní spotřebu elektřiny v domácnosti a z přebytků ohřejete vodu.

4 a více panelů výkonu 460 Wp

Střídač X1 MINI

Stávající zásobník TUV min 105 l

Cena: od 29 900 Kč

Solární ohřev vody

Optimální ekonomické a technické řešení pro napájení bojleru přímo z fotovoltaiky bez nutnosti velké, těžké a drahé technologie. Zařízení podle nastaveného režimu napájí přímo bojler z produkce solárních panelů bez zbytečných ztrát.

Pro optimální efektivitu je výkon z panelů zpracovávám přes MPPT, čímž je zaručen optimální pracovní bod a nejvyšší efektivita výroby elektrické energie. Vzhledem k tomu, že je bojler v podstatě čistě ohmická zátěž, je výkon zpracováván prakticky od prvního vyrobeného wattu (> 50W produkce) energie z panelů přímo do teplé vody.

V případě nedostatku sluneční energie je možnost dohřát vodu v zásobníku na přednastavenou minimální teplotu z sítě.

Dodávaná sestava se skládá

Panely JA SOLAR - 4 ks

Kvalitní panely spolehlivého tier-1 dodavatele s zárukou 12 roků a výkonem 460 Wp

Fotovoltaický panel AEG

Stávající zásobník TUV

Stávající zásobník TUV s alespoň jednou topnou spirálou

Zásobník TUV

AZ-Watter Inverter

Jednoduchý střídač s MPPT pro přeměnu fotovoltaické energie na ohřev vody

AZ-watter

Malá elektrárna

Fotovoltaická elektrárna je založena na kvalitním 1-fázovém střídači Solax výkonu až 3,5 kW. Díky zapojení střídače do domovní instalace je možné využít fotovoltaickou energii na pokrytí běžné spotřeby domácích spotřebičů. Přebytečná energie je díky Wattrouteru přesměrována do zásobníku s užitkovou vodou. Tato kombinace splňuje podmínky pro čerpání “light” dotace a zároveň se maximum vyrobené energie využije pro domácí spotřebu.

Dodávaná sestava se skládá

Panely JA SOLAR - 4 ks

Kvalitní panely spolehlivého tier-1 dodavatele s zárukou 12 roků a výkonem 460 Wp

Fotovoltaický panel AEG

Stávající zásobník TUV

Stávající zásobník TUV s alespoň jednou topnou spirálou

Zásobník TUV

Střídač Solax Mini

Jednofázový střídač s desetiletou zárukou
a odpovídajícím výkonem

Solax X1 MINI

Veškerou administrativu vyřídíme za Vás

Veškerá administrativa žádosti probíhá elektronicky. S naší podporou a našim energetickým specialistou vše zvládnete bez problémů!

Dokumenty požadované při podání žádosti

  • Fotodokumentace – dnešní stav.
  • Doklad o  bankovním účtu žadatele
  • Dokument prokazující čerpání důchodu
  • Zpráva o navrhovaných opatřeních

Dokumenty prokazující realizace opatření.

  • Fotodokumentace stavby po provedení opatření
  • Zpráva o provedených opatřeních
  • Zpráva o instalaci OZE

PŘI OBJEDNÁNÍ PLATÍTE POUZE DESETIPROCENTNÍ ZÁLOHU. ZBYTEK PO REALIZACI.