Solengen

Funguje fotovoltaická elektrárna v zimě?

Princip fotovoltaické technologie je založený na získávána elektrické energie z slunečního záření. Množství vyrobené energie elektrárnou je téměř přímo úměrný slunečnímu záření dopadajícímu na fotovoltaické panely.

Celkem přirozeně elektrárna vyrobí nejvíce energie během letních dnů. Slunce vychází brzy, zapadá pozdě podvečer. Dny jsou nejdelší a počet hodin slunečního svitu je nejvyšší z celého roku. S příchodem podzimu a zimních měsíců se dny začínají zkracovat. Současně přibývá srážek a oblačných dnů. Všechny tyto faktory vedou k snížení výroby. V těchto měsících klesá množství vyrobené elektřiny přibližně na třetinu letní výroby.

Výroba fotovoltaické energie

Kolik elektřiny elektrárna měsíčně vyrobí, je potom ovlivněno mnoha dalšími faktory. Výkonem fotovoltaických panelů, jejich orientací, sklonem, chlazením…. Snad jen pro ukázku zjednodušený příklad ideální elektrárny s výkonem 10 kWp. Taková elektrárna může v letních měsících vyrábět až 1 100 – 1 200 KWh měsíčně.  V zimě její výroba klesne přibližně na 350 – 400 kWh za měsíc.

Samozřejmě nikdy nezapomínejte, že pro návratnost investice do elektrárny je množství vyrobené energie jen jednou z proměnných. Tím rozhodujícím faktorem je, jestli tuto energii dokážete spotřebovat, a tudíž ji NENAKOUPIT od Vašeho dodavatele.