Solengen

Školíme Solax pro Elkov Energy

V tomto týdnu proběhlo další z školení pořádaných pro firmu Elkov Energy. Uzavírá se tak série jarních školení, která probíhala v brněnské centrále a pražské pobočce v Počernich.

Školení

Náš majitel ing. Pavel Vachuška školil instalaci Solax střídačů

Každého školení se účastnilo až 30 elektroinstalačních firem, které chtějí nabízet a instalovat fotovoltaické elektrárny pro svoje koncové zákazníky. Celodenní školení měla jednotný program. Úvod patřil zástupci Elkov Energy, který seznámil přítomné s obchodní politikou společnosti. Po krátkém úvodu následovala část věnovaná technologii Solax. Tuto část přednášel náš majitel ing. Pavel Vachuška a byl v ní podrobně popsán postup při instalaci fotovoltaické elektrárny Solax, nastavení přístupu pro zákazníka a řešení nejčastějších problémů při instalaci.

 

 

ing. Pavel Vachuška školil Solax

Kolegyně ing Věra Sitná školila dotační pravidla programu Nová zelená úsporám

Druhá polovina dne byla věnována dotačnímu programu Nová zelená úsporám. V této části, kolegyně ing. Věra Sitná, seznámila účastníky s základními pravidly pro získání dotace na fotovoltaické elektrárny.