Solengen

Přemýšlíte o rozšíření fotovoltaiky?

Současná situace na trhu s elektrickou energií vybízí mnoho majitelů fotovoltaických elektráren k myšlence rozšířit svoji stávající fotovoltaiku. Úprava není nic složitého, nicméně je potřeba dát pozor na existující technická a legislativní omezení. 

Nabízí se několik jednoduchých variant, jak lze elektrárnu rozšířit a získat více energie pro vlastní spotřebu.

První možností je rozšíření stávající elektrárny o novou baterii

O této variantě přemýšlejte v případech, kdy Vaše stávající baterie je nabita již během časných odpoledních hodin a uložená energie Vám nestačí na noční provoz domácnosti. Jeden bateriový modul má kapacitu 5,8 kWh a standardně můžete rozšířit až na 23 kWh. Stále platí nejlepší je doplnit baterii během prvního roku používání. V dalších letech mohou být charakteristiky původní a nové baterie rozdílné.

Druhou možností je navýšení výkonu fotovoltaiky přidáním nových panelů

Přidání panelů

Tato varianta je technicky složitější než první možnost. Panely můžete přidávat do stávajícího stringu nebo vytvořit string nový. Přidáváte-li panely do stávajícího stringu nesmí být překročeno maximální DC napětí střídače.  Vytváříte-li string nový je potřeba sledovat nejenom maximálního napětí, ale také minimální napětí střídače. Samozřejmě je také nutné ověřit, jestli je ještě volný DC vstup střídače.

Jaká jsou omezení?

Z předcházejícího textu je zřejmé, že obě varianty jsou relativně jednoduše realizovatelné, a tak se dostáváme k legislativním omezením. Prvním omezením je Vaše smlouva s dodavatelem elektrárny. Žádný dodavatel a výrobce jeho technologie nepovolí neodborný zásah do dodané fotovoltaické elektrárny. Určitě je tedy potřeba každou změnu odsouhlasit s Vaším dodavatelem. Také Váš distributor Vám v smlouvě o připojení povolil určitý instalovaný výkon a kapacitu baterie. Jakákoliv změna podmínek musí být ohlášena a distributorem schválena. V neposlední řadě nezapomínejte ani na Státní fond životního prostředí. V rámci dotace jste dostali podporu na určitou konfiguraci. Její změnu je potřeba minimálně nahlásit.

Možná se některé zásahy do fotovoltaiky zdají jednoduché, nicméně vždy doporučujeme je raději přenechat odborníkům.