Solengen

Požadavky PRE distribuce na elektroměr pro fotovoltaiku

Instalace panelů a střídače (baterií) je pouze prvním krokem při zprovoznění elektrárny. Nedílnou součástí každé instalace musí být splnění technických podmínek pro připojení výrobny elektřiny. Provozovatel distribuční soustavy v zaslané smlouvě o připojení uvádí kvalitativní požadavky na výrobnu (střídač) a technické podmínky na elektroměrový rozvaděč. Právě tyto podmínky mohou v některých případech představovat nepříjemné rekonstrukce elektroměrových rozvaděčů.
Očekávání distributorů jsou víceméně jednotná. Do rozvaděče musí být doplněn instalační vypínač, ovládací relé (pro vícetarifní distribuční sazby – HDO) a distributor musí mít možnost dálkového ovládání výrobny. Tyto podmínky splní jen elektroměrové rozvaděče s dvěma pozicemi. A zde nastává problém pro většinu instalací v Praze, distribuční oblasti PRE.

Na co je potřeba si v Praze dávat pozor?

Celkem zásadní problém představují všechny elektroměrové rozvaděče umístěné uvnitř bytů a domů. V těchto případech je PRE distribuce nekompromisní a podmínkou pro zprovoznění výrobny bude požadavek na přemístění rozvaděče na veřejně přístupné místo, hranici pozemku.  Toto je celkem zásadní rozdíl oproti ČEZ a EDG. Tito jsou shovívaví, a i v těchto případech je možné výrobnu zprovoznit bez přemístění rozvaděče mimo byt/dům.

PRE distribuce elektroměry

Největší úskalí však představují úzké skříně DCK Holoubkov ER513, jež byly v uplynulých dekádách vyžadovány. Těmito rozvaděči je tak vybavena velká část pražských domácností. Jejich šířka však nesplňuje dnešní požadavky pro výrobny a jediným řešením je jejich výměna. Rekonstrukce však znamenala bourání plotů, což bylo pro mnoho zákazníků neakceptovatelné.

Naše řešení nevyžaduje bourání drahých plotů

Cílem Solengen je nabízet komplexní servis a tak jsme hledali řešení pro tyto případy. Nakonec se nám podařilo najít u příbramského výrobce jiný typ rozvaděče splňující podmínky PRE distribuce. Masivní konstrukce stávajících rozvaděčů je nahrazena tenkým plechovým rámem. Díky této úspoře místa je možné do stávajících stavebních otvorů umístit nový typ  bez bourání plotu. V prvním kroku vybouráme stávající rozvaděč. Do uvolněného stavebního otvoru nasuneme nový.  Díky tomuto postupu lze zachránit plot a splnit požadavky PRE distribuce.

PRE elkektroměr rekonstrukce
Nový PRE elektroměr