Solengen

Solengen získává ocenění v rámci Českých 100 nejlepších

1. prosince 2023 proběhl v Obecním domě 28. ročník soutěže Českých 100 Nejlepších. Ocenění uděluje společnost Comenius již od roku 1996.

2023-100-nejlepsich

Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.
Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

Solengen oceněn v kategorii Životní prostředí

V letošním roce jsou kromě 100 nejlepších oceněny i společnosti a instituce 8 oborových kategorií, které mají bezprostřední dopad na životní úroveň obyvatel ČR. Právě v kategorii Životní prostředí – zemědělství – potravinářství byla oceněna i naše společnost.  

Oborové_kategorie
Diplom_Solengen

Umístění je pro nás velkou odměnou za práci v uplynulém roce a samozřejmě i výzvou pro následující roky. Děkujeme našim zákazníkům za nominaci a organizátorům za ocenění!