Solengen

Profesionální instalace zvyšuje bezpečnost fotovoltaiky.

Fotovoltaické elektrárny, stejně jako všechna zařízení produkující elektrickou energii, jsou vystaveny riziku vzniku požáru. 

bezpečná fotovoltaika

Dodržením předepsaných technologických postupů je jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru dodavatele fotovoltaiky. Profesionální instalace zvyšuje její bezpečnost a minimalizuje riziko vzniku požáru. Současně umožní hasičům bezpečnou likvidaci případného požáru a hlavně snižuje problémy při uplatnění škod u pojišťoven. 

Jaká jsou tedy základní pravidla stanová Vyhláškou o požadavcích na bezpečnou instalaci?

Panely a konstrukce musí být nehořlavé

Použití kvalitních, odolných a nehořlavých komponent je rozhodující pro dlouhodobou udržitelnost a bezpečnost solárních energetických řešení. Základním požadavkem je používat fotovoltaické panely a nosné konstrukce z nehořlavých materiálu (třídy reakce na oheň A1 nebo A2).

Odběrné místo musí být odpojeno od všech zdrojů energie

Vypnutí a odpojení výrobny je základním bezpečnostním prvkem, který chrání hasičské sbory při zásahu a zabraňuje dalšímu šíření požáru. Primárním požadavkem je odpojení odběrného místa od distribuční soustavy pomocí vypínacího prvku umístěného na přístupném místě.
U budov s vlastním zdrojem energie může být hašení stále nebezpečné díky interním zdrojům elektrické energie jako jsou fotovoltaické systémy a bateriová úložiště. Tyto mohou zůstat stále pod napětím i po odpojení distribuční soustavy a tím představovat významné nebezpečí pro zasahující hasicí týmy. V těchto případech je nutné kromě odpojení distribuční soustavy odpojit i FVE výrobnu elektřiny včetně vedení od fotovoltaických panelů a případné baterie.

Stejnosměrné napětí u elektráren nad 10 kWp nesmí překročit 120 V

V jakékoliv části stejnosměrného rozvodu výrobny elektřiny musí být zajištěno dosažení bezpečného napětí. Za bezpečné napětí se považuje hodnota napětí 120 V DC (ČSN 33 2000-4-41). Způsob splnění bodu není vyhláškou explicitně definován. Jako relevantní se jeví za pomoci dálkově řízeného systému, případně designu výrobny využít například vypínací prvky panelů.

Základní požadavky na kabelové rozvody

Vzhledem k předpokládané životnosti FVE (vydrží déle jak 25 let) a negativním vlivům slunečního záření je povinnost použít pro vnější části kabelových rozvodů materiál odolný proti ultrafialovému záření.

Rozvaděče a střídač, které jsou umístěny na obvodovém nebo střešním plášti budovy nebo uvnitř budovy musí být instalovány na konstrukci třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Pokud má konstrukce charakter „požárně dělicí konstrukce“ je nutné použít pro její překonání kabelovým vedením certifikované systémy, které nezhorší požární odolnost této konstrukce.

Máte zájem o profesionální instalaci nebo konzultaci ohledně bezpečné fotovoltaiky?

Odesláním souhlasíte s zpracováním osobních údajů